58 views |0 comments

Gia đình Ambani (Ấn Độ) lần thứ 4 liên tiếp giàu nhất châu Á, với tổng tài sản hơn 79 tỷ USD.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy