57 views |0 comments

Ông chủ LVMH Bernard Arnault dẫn đầu danh sách của Forbes năm nay và là người duy nhất có tài sản trên 200 tỷ USD.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy