46 views |0 comments

19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước lãi 3,5 tỷ USD năm 2022 – tăng 23% so với năm trước, song Thủ tướng nhìn nhận hiệu quả chưa tương xứng với nguồn lực.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy