61 views |0 comments

Cả năm ngoái, 4 nhà máy tại Việt Nam mang lại gần 71 tỷ USD cho Samsung, chiếm 30% tổng doanh thu của tập đoàn Hàn Quốc.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy