24 views |0 comments

Những người có từ 30 triệu USD trở lên thường tránh việc chỉ rót tiền vào cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư theo kiểu đua đòi và sống phung phí.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy