64 views |0 comments

Phái đoàn 52 doanh nghiệp lớn của Mỹ đã đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư, hợp tác nhiều lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, kinh tế số và cả hàng không vũ trụ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy