61 views |0 comments

Hãng phim được biết đến với Chung một dòng sông, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, đã không cho ra đời tác phẩm nào từ năm 2016 – khi cổ phần hóa.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy