63 views |0 comments

Chính phủ đề xuất tăng vốn điều lệ cho Agribank thêm 17.100 tỷ đồng và giao Ngân hàng Nhà nước báo cáo, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên Đầu