61 views |0 comments

Alibaba Group có kế hoạch chia nhỏ đế chế 220 tỷ USD thành 6 công ty thành viên, tăng khả năng huy động vốn và thực hiện IPO.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy