62 views |0 comments

Lần đầu tiên trong hơn 30 năm, lạm phát tại Argentina vượt 100%, cho thấy giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy