64 views |0 comments

Masan hướng đến mục tiêu doanh thu 100.000 tỷ trong năm 2023 bằng cách phát triển hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ – công nghệ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy