51 views |0 comments

CEO Vietjet giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị hãng bay này từ ngày 6/4, còn vị trí Tổng giám đốc do ông Đinh Việt Phương đảm nhiệm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy