62 views |0 comments

Theo Chủ tịch HĐQT Vietjet, chiến lược của doanh nghiệp này là đi tiên phong, phát triển thị trường mới, chứ không lấy khách hàng của hãng bay khác.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy