81 views |0 comments

Mỗi người dân có thu nhập thấp tại Bắc Kinh sẽ nhận được 6 USD mỗi tháng, do giá thực phẩm tăng cao.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy