50 views |0 comments

Nhà đầu tư mới của Bamboo Airways sẽ hỗ trợ tài chính cho hãng và giúp ông Trịnh Văn Quyết một khoản tiền để khắc phục hậu quả vụ án (nếu có).

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy