37 views |0 comments

Bamboo Airways đang muốn phát hành cổ phần để tăng vốn thêm gần 10.000 tỷ đồng nhằm tái cơ cấu nợ và bổ sung cho hoạt động.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy