94 views |0 comments

Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại Hải Dương năm 2023 tăng 35-40% so với năm trước, từ 76 triệu lên 212,8 triệu đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy