41 views |0 comments

Lucas – một triệu phú trẻ ở Mỹ, 24 tuổi – đúc kết quan điểm rằng, muốn thành công, mỗi người cần “có thứ gì đó để bán và giới thiệu nó cho đúng người”.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy