65 views |0 comments

Kho dự trữ hiện có 102 triệu lít RON 92 – loại không còn được dùng nhiều, khó bán nhưng Bộ Công Thương một năm qua chưa thể chuyển sang trữ RON 95 – loại thông dụng hơn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy