23 views |0 comments

Khung giá phát điện mà các chủ đầu tư cho là chưa hợp lý được Bộ Công Thương giải thích đã tính trên chi phí thực tế của các nhà máy điện tái tạo, tham vấn tư vấn độc lập.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy