71 views |0 comments

Không quy định mức chiết khấu tối thiểu để đảm bảo quyền tự quyết của doanh nghiệp, giảm can thiệp Nhà nước vào hoạt động kinh doanh, theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy