62 views |0 comments

Theo Bộ Tài chính, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là phù hợp và chưa thể bỏ trong bối cảnh chống biến đổi khí hậu, cam kết giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy