78 views |0 comments

Bộ Tài chính chỉ đạo lập đường dây nóng, thanh tra hãng bảo hiểm để không tiếp tục xảy ra tình trạng ép khách mua bảo hiểm kèm khoản vay.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên Đầu