52 views |0 comments

Việc tiếp tục giảm lệ phí trước bạ cho ôtô trong nước ảnh hưởng tới cam kết quốc tế và thu ngân sách địa phương, theo Bộ Tài chính.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy