27 views |0 comments

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu doanh nghiệp sử dụng than phải mua đúng hợp đồng, còn bên cung cấp chịu trách nhiệm nếu không cung ứng đủ theo cam kết.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy