64 views |0 comments

Bà Janet Yellen cho rằng nếu Quốc hội không nâng trần nợ và gây ra vỡ nợ, thảm họa kinh tế sẽ xảy ra, khiến lãi suất tăng cao nhiều năm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy