42 views |0 comments

Lo tác động lớn tới xã hội, Bộ Xây dựng tiếp thu các ý kiến và đề xuất không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy