33 views |0 comments

Tiếp thu góp ý, Bộ Xây dựng đề xuất giảm số căn nhà xã hội xây đến năm 2030 xuống hơn 1 triệu, vốn thực hiện cũng bớt 280.500 tỷ đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy