62 views |0 comments

Năm nay, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) lên kế hoạch bảo dưỡng lớn cho nhà máy lọc dầu Dung Quất, đề ra mức lãi giảm gần 90%.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy