58 views |0 comments

Lạm phát cao, lãi suất tăng và USD mạnh lên khiến hàng chục nước đang phát triển khó trả nợ và vay tiền. Một số thậm chí đã vỡ nợ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy