34 views |0 comments

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết có dấu hiệu các tập đoàn lớn xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy