64 views |0 comments

Tôi đang ký hợp đồng lao động dài hạn với một đơn vị nhưng chuẩn bị làm bán thời gian có hợp đồng với công ty khác. Vậy, bảo hiểm xã hội và y tế được đóng thế nào? (Thanh Quyên, 30 tuổi)

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy