65 views |0 comments

Để bảo vệ sinh kế của người dân và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, giới chức Mỹ đã làm 2 bước: Cam kết tiền gửi an toàn và tung gói vay mới cho các nhà băng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy