35 views |0 comments

Theo Economist, so với Mỹ, các ngân hàng châu Âu vững chắc hơn trước rủi ro sụp đổ, nhưng cái giá phải trả là khả năng sinh lời kém hơn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy