64 views |0 comments

Quý I, nhà chung cư hạng C giá 20 triệu đồng một m2 lần đầu xuất hiện trở lại tại thị trường thành phố sau thời gian dài vắng bóng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy