74 views |0 comments

Anh Hoàng, một nhân viên pháp lý bất động sản kể phòng có 5 người đã nghỉ 4, anh gánh phần việc còn lại nhưng lương giảm nửa.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy