56 views |0 comments

Ông Trần Xuân Ngọc, CEO Nam Long, nói rằng bất động sản đang trải qua giai đoạn thách thức bởi thắt chặt tín dụng, khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp khiến niềm tin của người mua suy giảm mạnh.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy