64 views |0 comments

Khi thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng, chính sách ưu đãi về thuế của Việt Nam không còn phát huy hiệu quả, đại diện Samsung nói.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy