83 views |0 comments

Ông Nguyễn Hưng đánh giá, kể cả khi dự án The Grand Manhattan giảm giá xuống đến mức tối đa của thị trường thì Novaland “vẫn thừa khả năng trả nợ”.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy