43 views |0 comments

ChatGPT chưa thể đe dọa thị trường lao động bất động sản, hiện một số nhà tư vấn địa ốc chủ yếu dùng nó để hỗ trợ công việc nhờ đáp ứng thông tin lớn, nhanh chóng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy