67 views |0 comments

OBV hay chỉ báo cân bằng giá giúp đo lường sức mua và sức bán trên thị trường, dựa theo cả khối lượng giao dịch và chuyển động của giá.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy