49 views |0 comments

Hoạt động bán nhà và đầu tư địa ốc tại Trung Quốc vẫn giảm trong 2 tháng đầu năm, nhưng tốc độ chậm lại đáng kể so với năm ngoái.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy