75 views |0 comments

Chính phủ, địa phương, các ngân hàng và cả hãng địa ốc Trung Quốc đã nghĩ ra nhiều cách chưa từng có để chấm dứt khủng hoảng trong ngành này.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy