59 views |0 comments

Thay đổi nhận diện bộ thẻ tín dụng với mục tiêu tăng chất lượng, tính năng, ưu đãi và nâng cấp công nghệ, tăng trải nghiệm, VIB muốn duy trì vị thế dẫn đầu mảng thẻ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy