56 views |0 comments

Chiết khấu – mức hoa hồng đầu mối, thương nhân phân phối cắt lại cho các doanh nghiệp bán lẻ – liên tục giảm từ đầu tháng 3, và hiện bằng 50% nửa tháng trước.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy