32 views |0 comments

Trong khi nhà vườn bán sầu riêng giá 65.000-80.000 đồng một kg, nhiều cơ sở rao bán chỉ 35.000 đồng cho hàng loại 1 để lừa đảo khách hàng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy