20 views |0 comments

Tại dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới nhất, Chính phủ đưa ra một phương án duy nhất, tức sở hữu nhà chung cư có thời hạn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên Đầu