52 views |0 comments

Đồng ý đề xuất giảm thuế VAT về 8% đến hết năm nay, Chính phủ giao Bộ Tài chính sớm chuẩn bị để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết theo thủ tục rút gọn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy