24 views |0 comments

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh lần thứ 5 được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và cá nhân, tiền thuê đất, để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy