68 views |0 comments

Lợi nhuận năm ngoái của RIC – đơn vị vận hành casino lớn nhất Quảng Ninh – âm hơn 60 tỷ đồng, kéo dài mạch lỗ 4 năm liên tiếp.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy